Các dịch vụ cơ bản của văn phòng ảo

Bạn có thể sử dụng địa chỉ tại của chúng tôi để nhận và gửi thư từ/bưu phẩm. Ngay khi nhận được thư từ/bưu phẩm, chúng tôi sẽ thông báo trước qua Email cho Bạn địa chỉ người gửi, ngày giờ.. 

Sử dụng địa chỉ kinh doanh
Bạn được sử dụng địa chỉ của chúng tôi để làm địa chỉ giao dịch của công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh và các giao dịch khác.

Đặt bảng tên Công ty
Tên công ty của Bạn được đặt trang trọng trên bảng hiệu chung tại văn phòng của chúng tôi.

Lễ tân/ Tiếp khách
Có khu vực lễ tân chung dành để phục vụ khách hàng của Bạn đến giao dịch. Nhân viên lễ tân được huấn luyện chuyên nghiệp, thành thục các kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, tiếng Anh lưu loát, sẵn sàng phục vụ và làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Nhận và chuyển tiếp thư từ/ bưu phẩm
Bạn có thể sử dụng địa chỉ tại của chúng tôi để nhận và gửi thư từ/bưu phẩm. Ngay khi nhận được thư từ/bưu phẩm, chúng tôi sẽ thông báo trước qua Email cho Bạn địa chỉ người gửi, ngày giờ nhận đến Bạn. Tuỳ theo gói cước, sau nhận được yêu cầu, sẽ chuyển thư từ/bưu phẩm đến cho Bạn (trong nước hoặc quốc tế) thông qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện. Chúng tôi cũng thực hiện gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nếu Bạn có yêu cầu. Chi phí được tính căn cứ vào hoá đơn thực tế, không thu thêm bất cứ khoản phụ phí nào.