Cho thuê các dịch vụ viễn thông

Bạn sẽ sở hữu một số điện thoại riêng. Hệ thống thông tin liên lạc hoạt động 24/24, nên bất kỳ lúc nào khách hàng/ đối tác cũng có thể liên lạc được với Bạn. Hệ thống thông tin còn hỗ trợ cài đặt.. 

Số fax dùng chung – Số fax riêng
Tùy theo gói cước, Bạn sẽ sở hữu một số Fax riêng. Nếu gói cước của Bạn không có số Fax riêng, Bạn có thể sử dụng số Fax dùng chung tại văn phòng. Nếu Bạn có yêu cầu nhận bản Fax qua Email (miễn phí), khi có bản Fax, hệ thống thông tin của chúng tôi sẽ tự động nhận và chuyển ngay lập tức đến địa chỉ E-mail của Bạn.

Dịch vụ viễn thông
Hệ thống này cũng sẽ lưu lại các bức Fax để bất kể lúc nào Bạn cũng có thể truy xuất. Bạn cũng dễ dàng thực hiện việc thay đổi địa chỉ E-mail nhận Fax hoặc xóa đi các bức Fax không cần thiết. Hệ thống thông tin G-Office được thiết kế để đảm bảo bí mật tuyệt đối nội dung các bản Fax, chỉ có Bạn mới có quyền truy xuất.

Tổng đài riêng – Số điện thoại riêng
Bạn sẽ sở hữu một số điện thoại riêng. Hệ thống thông tin liên lạc hoạt động 24/24, nên bất kỳ lúc nào khách hàng/ đối tác cũng có thể liên lạc được với Bạn. Hệ thống thông tin còn hỗ trợ cài đặt lời chào tự động, ghi âm lời nhắn của khách hàng hoặc chuyển tiếp các cuộc gọi đến vào một số điện thoại khác của Bạn (tại Việt Nam hoặc thế giới) để nhận và trả lời. Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống quản trị GSS để theo dõi, thống kê tình hình nhận cuộc gọi, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Chi phí được tính căn cứ vào hoá đơn của Bưu điện, không thu thêm bất cứ khoản phụ phí nào.

Hộp thư thoại
Nếu Bạn không thể nhận cuộc gọi, hệ thống thông tin sẽ tự động ghi lại lời nhắn vào hộp thư thoại của Bạn và sẽ gửi E-mail thông báo. Bất kể lúc nào Bạn cũng có thể truy xuất hộp thư thoại hoặc thay đổi số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp thông qua hệ thống quản trị GSS. Thông tin trong hộp thư thoại của Bạn được đảm bảo bí mật tuyệt đối và chỉ có bạn mới có quyền truy xuất.

Chuyển tiếp cuộc gọi (call forwarding)
Hệ thống thông tin liên lạc hoạt động 24/24, để đảm bảo bất kỳ lúc nào khách hàng/đối tác cũng có thể liên lạc được với Bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chuyển tiếp các cuộc gọi vào một số điện thoại khác (tại Việt Nam hoặc thế giới) để nhận và trả lời. Để sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi Bạn cần có một khoản ký quỹ, chi phí sử dụng dịch vụ sẽ được thông báo cho Bạn hàng tháng căn cứ vào hoá đơn tính cước của Công ty viễn thông, không tính thêm phụ phí. Bạn có thể theo dõi chi tiết việc sử dụng dịch vụ này thông qua hệ thống Web quản trị GSS.