béo bụng với dân văn phòng

Dân văn phòng và chuyện béo bụng

Ngoài ra, ngồi thường xuyên trong môi trường máy lạnh của văn phòng cộng với thói quen ít di chuyển sẽ khiến các vùng da bị bị mất nước, khô