cho thuê bàn làm việc

Tăng hiệu quả công việc khi thuê bàn làm việc

Với mô hình văn phòng chia sẻ sẽ san sẻ bớt gánh nặng chi phí thuê văn phòng cho các doanh nghiệp. Bạn sẽ tiết kiệm được 90% chi phí