dịch vụ phụ trợ

Các dịch vụ cơ bản của văn phòng ảo

Bạn có thể sử dụng địa chỉ tại của chúng tôi để nhận và gửi thư từ/bưu phẩm. Ngay khi nhận được thư từ/bưu phẩm, chúng tôi sẽ thông báo

Cho thuê các dịch vụ viễn thông

Bạn sẽ sở hữu một số điện thoại riêng. Hệ thống thông tin liên lạc hoạt động 24/24, nên bất kỳ lúc nào khách hàng/ đối tác cũng có thể

Những dịch vụ gia tăng

Bạn đã xây dựng xong website nhưng chưa chuyển lên mạng Internet? Hệ thống máy chủ sẽ giúp bạn thực hiện việc này một cách dễ dàng. Chúng tôi cung