dịch vụ thiết lập hệ thống mạng

Thiết lập hệ thống mạng cho văn phòng

I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT NỐI Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết