phong thủy công sở

Cách giúp tránh chuyện thị phi nơi công sở

Trừ phi từ trường của bạn rất mạnh, có thể ngăn chặn dòng năng lượng mạnh của cửa chính. Còn ngoài ra theo thời gian, từ trường của bạn sẽ