phong thủy tiếp khách

Cách bố trí bàn tiếp tân theo phong thủy

Cửa chính phải dễ mở và không được quá nặng nếu không chúng sẽ làm tiêu hao năng lượng cá nhân. Khi công ty tiếp nhận hàng hóa giao đến