tư vấn phong thủy phòng họp

Những điều cần biết về phong thủy phòng họp

Không nên thiết kế bàn làm việc theo “thế chiếu tướng”, có nghĩa là người chủ trì ngồi một bàn riêng, và hai bên có hai dãy bàn, ở giữa