văn phòng cty

Dịch vụ văn phòng ảo trở nên ‘hot’

Còn theo một giám đốc công ty kinh doanh gỗ ở Bình Dương đang thuê một văn phòng ảo tại G-Office, trước đây họ phải tốn gần ba ngàn USD/tháng